Vanliga frågor

Svar på de vanligaste frågeställningarna

En modern helautomatisk pelletspanna behöver ytterst lite underhåll. För att få så hög verkningsgrad som möjligt behövs det att man regelbundet sotar pannan. Med ett automatiskt sotningssystem behöver man bara tömma askbehållarna. Beroende på pannans storlek kräver de också olika mycket tillsyn. Pelletskvalitén påverkar också hur ofta du behöver se till din anläggning.

Man kan använda sig av rikttalet att det går åt ca 60W/m2. Sedan finns det andra faktorer som spelar in t.ex. hur välisolerad din byggnad är. En nyare byggnad är ofta bättre isolerat och kräver minder energi för uppvärmning och då kan man räkna med ett lägre rikttal. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med att ta fram en panna med rätt effekt för din industri, ditt lantbruk eller din fastighet.

1 ton pellets innehåller ca 4920 kWh. Det innebär att om du ger 2000:- per ton blir din kostnad 2000 / 4920 = 0,4:- per kWh. Lägg därefter på 10% i verkningsgrads förlust och underhåll 1,1 * 0,4 = 0,45:- per kWh. Ofta betalar man mer än det dubbla för t.ex. olja.

Biobränsle som pellets och flis är klimatneutralt. Det betyder att när man eldar t.ex. pellets så släpper det inte ifrån sig mer koldioxid än vad trädet har tagit upp under sin livstid.

Ja det finns vissa bidrag man kan söka för att byta från t.ex. oljeeldad panna till biobränslepanna. Ett av dem är Klimatkliet som man kan ansöka om hos Naturvårdsverket. Hör gärna av dig till oss så kan vi hjälpa dig med ansökan.