Byggvärme

Effektiva värmesystem för byggarbetsplatser

Byggvärme

Miljötänket på byggarbetsplatser ska vara på plats från planeringsstadiet till avslutat projekt. För miljövänlig byggvärme är pellets det bästa alternativet. Vi erbjuder både vattenburet och varmluftssystem. Den vattenburen pelletspannan kopplas med hetvattenslang till ett nät av varmluftsfläktar som håller rätt temperatur på alla delar av byggarbetsplatsen. Varmluftspannan kopplas med spirorör och blåser med kraftiga fläktar ut värme i lokalen.

Priset sätts i två kategorier en dygnshyra och en per använd kWh. Vilket innebär betydligt lägre kostnader än olja eller elvärme. Underhållet sköts av driftstekniker från Pelltec, och övervakas regelbundet via internet av vår driftspersonal.

Klimatklivet – Statligt bidrag för företag

Via Naturvårdsverket har regeringen tagit fram ett investeringsstöd för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, det så kallade Klimatklivet. Syftet är att minska växthusgaserna. Riksdagen har beslutat att det totala anslaget för 2020 är 2 miljarder kronor.

Klicka för att komma till ansökan

Viktigt att tänka på

  • Placering av värmeverk
  • Hur mycket kWh behöver jag?
  • Hur snabbt kommer behovet öka över tid?

Utvalda produkter