Industri

Energi- och kostnadseffektiva lösningar för industrin

Lägre uppvärmningskostnader med Pellets

För att hålla nere uppvärmningskostnaden inom industrin är pelletsuppvärmning det bästa alternativet. Då en pelletspanna inte drar mycket ström kan man i högre grad utnyttja elkapaciteten till produktionen. Underhållet på en modern och effektiv pelletspanna är lågt. Den har automatiskt uraskning, påfyllning av pellets och kan övervakas via Wifi. Biobränsle är ett miljövänligare alternativ med mindre klimatpåverkan och elförbrukning. Det ger sannolikt även en lägre uppvärmningskostnad.

En pelletspanna kan hålla en mycket högre framledningstemperatur jämfört med en värmepump. Verkningsgraden på en värmepump minskar dramatiskt vid framlednings temperatur på 60 grader, med resultat att värmepumpen kan ha svårt att hålla temperaturen i fastigheten vid låg yttertemperatur.

Pt systems Luftridåer kan med fördel placeras vid alla portar för att spara energi och förhindra kallras vilket förbättrar arbetsmiljön i lokalen.

Klimatklivet – Statligt bidrag för företag

Via Naturvårdsverket har regeringen tagit fram ett investeringsstöd för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, det så kallade Klimatklivet. Syftet är att minska växthusgaserna. Riksdagen har beslutat att det totala anslaget för 2020 är 2 miljarder kronor.

Klicka för att komma till ansökan

Viktigt att tänka på

  • Placering av värmeverk
  • Hur mycket kWh behöver jag?
  • Hur snabbt kommer behovet öka över tid?

Utvalda produkter