2022

Smart uppvärmning med PtCanal

PtCanal, en aerotemper med spiroanslutning för byggindustrin. Vår nya aerotemper med spiroanslutning används i byggindustrin för att transportera värmen in i ventilationssystemet så att bygget värms upp under byggtiden.