Plantskola väljer varmluftscentraler med pellets

Skogsplantskola som valde att byta ut befintliga oljepannor till nya pelletseldade varmluftspannor i container med tillhörande silo från Pelltec AB. 54 st pannor i effekterna 240 – 490 kW. Pelltec AB ansvarade för tillverkning, montage och driftsättning av alla pannor. Skogsplantskolan ordnade själva med fundament och elinstallation.

Liknande projekt