Handesträdgård byter till pellets

Handelsträdgård på Ekerö valde att installera en panncentral på 450 kW för pelletseldning från Pelltec AB för att konvertera bort en oljepanna. Pelltec AB ansvarade för tillverkning och driftsättning av panncentralen samt även omfattande ombyggnationer och optimeringar av rördragningen i växthuset.

Liknande projekt