Industri i Horda byter från el till pelletsvärme

Pelletspanna i container med pelletssilo

Industri i Horda byter sin uppvärmning med el till pellets. De gör av med >800 000 kWh per år. De har investerat i en panncentral på 2×96 kW med en 2000l ackumulatortank och fristående pelletssilo.

Liknande projekt