Klimatklivet

Konvertera från fossila bränslen till biobränslen

Vad är Klimatklivet?

Klimatklivet är ett investeringsstöd på upp till 65 % av investeringen för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid.
Konvertera från fossila bränslen som t.ex. olja till biobränslen som t.ex pellets och flis.

Investeringsstöd för konvertering till biobränsle

Via Naturvårdsverket har regeringen tagit fram ett investeringsstöd för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, det så kallade Klimatklivet. Syftet är att minska växthusgaserna. Riksdagen har beslutat att det totala anslaget för 2020 är 2 miljarder kronor.

Klimatklivet ger stöd till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Som företag kan du då få din investering delfinansierad av Klimatklivet.

Investeringsstöd ges till åtgärder där en energikälla ersätts med en annan som innebär att växthusgasutsläpp minskar, så kallad energikonvertering.

Biobränsle för uppvärmning av lokaler

Genom att byta till biobränsle reduceras företagets miljöpåverkan drastiskt och energikostnaderna minskar med upp till 70%. Många företag idag ställer krav på sina underleverantörer när det gäller miljövänlig och hållbar produktion.

Har du rätt stöd? Vi hjälper dig med ansökan!

Vi på Pelltec hjälper dig att se om det finns möjlighet för ditt företag eller organisation att få investeringsstöd via Klimatklivet.

Företag inom flera olika områden har fått sin ansökan om bidrag beviljad med hjälp av oss. Kontakta oss för mer information och hur förutsättningarna ser ut för att du ska få bidrag.

Vi hörs!