2022

Guldfågeln byter till biobränslepannor från Pelltec

Nu byts olja mot pellets – målet är en fossilfri produktion på Blentagruppens anläggning Guldfågeln i Olofsbo.
Under onsdagen invigdes nya pelletspannor vid Blentagruppens anläggning Guldfågeln i Olofsbo. Bytet från oljepannor minskar både koldioxidutsläppet och kostnaden för företaget.